STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố định chống thấm nước FIXOMULL TRANSPARENT BSN Medical GmbH BSN Medical GmbH - Cố định băng vết thương không thấm nước trên diện rộng, cũng như trên khớp tứ chi - Cố định các dụng cụ, ống thông, thiết bị đo lường và đầu dò, giúp chúng không thấm nước - Cố định băng thuốc mỡ hợp vệ sinh Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A