STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nạo xương/Curette các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Anton Hipp Gmbh Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6 TTBYT Loại A