STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm trải đa năng Amethyst (Surgical sheets) 43531 Cobes Industries (Hefei) Co.,Ltd. Daiei Co.,Ltd. - Trải giường bệnh nhân, bàn khám, bàn dụng cụ trong phòng mổ. - Trải lên các vật dụng khác. Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A