STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao chân răng cấy ghép Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bản sao chân răng cấy ghép dạng kỹ thuật CAD/CAM Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bản sao chân răng cấy ghép dạng kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bản sao chân răng cấy ghép dạng thường Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bản sao chân răng cấy ghép kết nối dạng đa hướng Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bản sao chân răng cấy ghép dạng đơn lẻ 56-72023 Paltop Advanced Dental Solutions Inc Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bản sao thân trụ răng cấy ghép Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Sử dụng trong labo. Mô phỏng lại vị trí của trụ răng cấy ghép trên mẫu hàm, giúp labo chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B