STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị vòng cầm máu sử dụng một lần Single Use Ligating Device HX-400U-30 Công ty TNHH Olympus Việt Nam OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Thiết bị này được thiết kế sử dụng với ống nội soi Olympus để đặt vòng cắt nylon được thiết kế để ngăn chặn và kiểm soát chảy máu sau khi cắt bỏ cuống polyp. Không sử dụng thiết bị này cho bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B