STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục Sagemax Bioceramics, Inc. Dùng để thay thế răng thật Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B