STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Theo phụ lục Theo phụ lục SHENZHEN BRAV ELECTRONIC TECHNOLOGIES., LTD.-Trung Quốc Dùng để đo nhiệt độ Quy tắc 10-Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B