STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vô trùng: INNOFIX INNOFIX 6 X 8 CM- WITH PAD (CATHERTER) – cố định kim luồn INNOFIX 6 X 8 CM - WITH PAD INNOFIX 9 X 10 CM - WITH PAD INNOFIX 10 X 13 CM - WITH PAD INNOFIX 10 CM X 10M INNOFIX 5 CM X 10M Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Băng vết thương và cố định dụng cụ y khóa cho mọi vị trí cơ thể 1 TTBYT Loại A
2 Băng dán vô trùng trước phẫu thuật: INNODRAPE INNODRAPE 15 CM X 28 CM INNODRAPE 30 CM X 28 CM INNODRAPE 45 CM X 28 CM Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Màng dán vô trùng trước phẫu thuật, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vùng cần phẫu thuật 4 TTBYT Loại A
3 Băng dán vô trùng trong suốt: INNOFILM * Có gạc INNOFILM 6 X 8 CM - WITH PAD INNOFILM 9 X 10 CM - WITH PAD INNOFILM 10 X 13 CM- WITH PAD INNOFILM 10 X 25 CM - WITH PAD * Không gạc INNOFILM 6 X 8 CM -NO PAD INNOFILM 9 X 10 CM - NO PAD INNOFILM 10 X 13 CM - NO PAD Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Băng vết thương và cố định dụng cụ y khóa cho mọi vị trí cơ thể 1 TTBYT Loại A
4 Băng dán INNOTRANS INNOTRANS 2.5 CM X 4.5 M INNOTRANS 1.25 CM X 2.25 M Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Băng vết thương và cố định dụng cụ y khóa cho mọi vị trí cơ thể 1 TTBYT Loại A
5 Băng keo giấy INNOPORE INNOPORE 1.25 CM X 4.5 M INNOPORE 1.25 CM X 9 M Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Thai Adhesive Tapes Industry Co ., Ltd, Thái Lan Băng vết thương và cố định dụng cụ y khóa cho mọi vị trí cơ thể 1 TTBYT Loại A