STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít xương cứng,vít titan các cỡ Theo danh mục O&M Medical/ Germany O&M Medical/ Germany Dùng cố định xương bị gãy Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Nẹp khóa titan dùng trong chấn thương chỉnh hình Theo danh mục O&M Medical/ Germany O&M Medical/ Germany Dùng cố định xương bị gãy Quy tắc 8 TTBYT Loại C
3 Nẹp mini titan các cỡ các loại dùng trong chấn thương chỉnh hình hàm mặt, sọ não... Theo danh mục O&M Medical/ Germany O&M Medical/ Germany Dùng để nẹp cố định miếng vá sọ não hàm mặt Quy tắc 8 TTBYT Loại D
4 Vít mini titan các cỡ các loại Theo danh mục O&M Medical/ Germany O&M Medical/ Germany Dùng để vít cố định miếng vá sọ Quy tắc 8 TTBYT Loại D