STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân DP-TC01; DP-TC02; DP-TC03; DP-TC04; DP-TC05; DP-TC06; DP-TC07; DP-TC08;DP-TC09; DP-TC10; MG-TC08; CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Sử dụng để đựng độ dùng bệnh nhân Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A