STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phẫu thuật phaco, dịch kính, võng mạc của mắt. Theo phụ lục Theo phụ lục Geuder AG, Germany Phẫu thuật bán phần trước, bán phần sau của mắt. Quy tắc 9, mục 1 phụ lục II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C