STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml(CryoStore Multi-Chamber Bag) ,Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 4x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag),Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore(các loại) Theo danh mục OriGen Biomedical Inc - USA OriGen Biomedical Inc - USA Túi Cryostore đa ngăn được thiết kế để bảo quản đông lạnh các thành phần máu. Túi CryoStore được thiết kế để bảo quản đông lạnh các thành phần máu. Quy tắc 2 TTBYT Loại C