STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ kit để đựng acid acetic tương thích với máy soi cổ tử cung DYSIS Ultra Theo phụ lục Theo phụ lục Dysis Medical Limited Sử dụng trong khám phụ khoa Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
2 Bộ dây sử dụng một lần cùng với mỏ vịt Theo phụ lục Theo phụ lục Dysis Medical Limited Sử dụng trong khám phụ khoa Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
3 Phụ kiện mỏ vịt dung một lần cùng máy soi cổ tử cung Theo phụ lục Theo phụ lục Dysis Medical Limited Sử dụng trong khám phụ khoa Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại A
4 Máy soi cổ tử cung quang phổ động và phụ kiện tiêu chuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Dysis Medical Limited Sử dụng trong khám phụ khoa Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại A