STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá sinh học XenoSure LeMaitre Vascular, Inc LeMaitre Vascular, Inc Sửa chữa phục hồi tim và mạch máu, sửa chữa mô mềm và gia cố đường khâu trong các thủ thuật phẫu thuật tổng quát Quy tắc 8, khoản 2 TTBYT Loại D