STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử dùng cho máy nước tiểu Theo danh mục Analyticon Biotechnologies AG- Đức Analyticon Biotechnologies AG- Đức dùng để thử nước theo các thông số của máy tiểu Quy tắc 6 TTBYT Loại B