STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định bụng chậu RF-H600P-3201W; RF-H421P-3002W-228; RF-H451P-3002W-243; RF-H481P-3002W-247; Renfu Renfu Hỗ trợ cố định bụng chậu bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định ngực RF-G295P-3201W Renfu Renfu Hỗ trợ cố định ngực bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A