STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột dùng trong chấn thương NHC-2F-WH; NHC-3F-WH; NHC-4F-WH BL Tech Co., Ltd BL Tech Co., Ltd Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp và giá đỡ dùng cố định cho các trường hợp gãy xương; hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Lớp lót bó bột NUP-2100-WH; NUP-3100-WH; NUP-4100-WH BL Tech Co., Ltd BL Tech Co., Ltd Sản phẩm sử dụng để nẹp dùng cố định cho các trường hợp gãy xương; hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A