STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Latex có bóng (Latex Foley Balloon Catheter) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Sewoon Medical - Hàn Quốc Ống thông tiểu sử dụng ở cơ quan niệu đạo để rút nước tiểu và rửa bàng quang sau khi lắp vào bàng quang thông qua niệu đạo của bệnh nhân Quy tắc 5 TTBYT Loại B