STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company Băng dán cá nhân 3M™ Nexcare™ Waterproof Bandages dùng để che phủ và bảo vệ các vết thương nhỏ. Quy tắc 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A