STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị Xét nghiệm miễn dịch tự động Blubox BluBox/ 60BB01 BluSense Diagnostics ApS BluSense Diagnostics ApS máy chẩn đoán miễn dịch BluBox Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A