STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định hCG trong nước tiểu Theo danh mục Amvibiotech/ Việt Nam Amvibiotech/ Việt Nam Test thử phát hiện thai sớm là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của hormon hướng sinh dục từ nhau thai của người hCG trong nước tiểu giúp cho việc chẩn đoán phát hiện thai sớm Quy tắc 4 TTBYT Loại B