STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 LPT403, LPT403S Công ty TNHH Công nghệ Long Phương Công ty TNHH Công nghệ Long Phương Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 9 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dao mổ điện cao tần LTTD350 -2K1/03, LPT350, LPT350S Công ty TNHH Công nghệ Long Phương Công ty TNHH Công nghệ Long Phương Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 9 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C