STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức IFC-110-8; IFC-170-8; IFC-240-8; IFC-110-8-SS; IFC-170-8-SS; IFC-240-8-SS PT Esco Bintan Indonesia Esco Micro Pte Ltd Dùng trong xét nghiệm y tế. Được sử dụng để kiểm soát duy trì nhiệt độ thích hợp ở 20 độ C cần thiết cho nhu cầu ôxy sinh hóa của mẫu vi sinh. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A