STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm đối lưu cưỡng bức IFA-32-8; IFA-54-8; IFA-110-8; IFA-170-8; IFA-240-8; IFA-32-8-SS; IFA-54-8-SS; IFA-110-8-SS; IFA-170-8-SS; IFA-240-8-SS PT Esco Bintan Indonesia Esco Micro Pte Ltd Dùng trong xét nghiệm y tế. Sử dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác tạo ra môi trường nuôi cấy vi sinh thích hợp Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A