STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính điều chỉnh khúc xạ HOYALUX Synchro Room 1.6(SYR60); HOYALUX Synchro Room 1.67(SYR67); HOYALUX Synchro Room 1.74(SYR74); HOYALUX Synchro Field 1.6 (SYF60); HOYALUX Synchro Field 1.67(SYF67); HOYALUX Synchro Field 1.74(SYF74); HOYALUX Synchro Field 1.6 SUNTECH (SYF60) ; HOYALUX Wellna Room 1.6 (WER60); HOYALUX Wellna Room 1.67(WER67); HOYALUX Wellna Room 1.74(WER74); HOYALUX Wellna Field 1.6 (WEF16 ); HOYALUX Wellna Field 1.67(WEF67); HOYALUX Wellna Field 1.74(WEF74); HOYALUX Wellna Field 1.67 SUNTECH (WEF67); HOYALUX RF Sport 1.6 (HRS16); HOYALUX RF Sport 1.67 (HRS167); HOYALUX RF Sport 1.74 (HRS174); NULUX 1.6 (NL16); NULUX 1.67 (NL167); NULUX 1.74 (NL174); NULUX EP 1.6 (NE16); NULUX EP 1.67 (NE167); NULUX EP 1.74 (NE174); NULUX RF Sport 1.6 (NRS16); NULUX RF Sport 1.67 (NRS167); NULUX RF Sport 1.74 (NRS174); SYNCHRO Desk 1.6 (SDA60); SYNCHRO Desk 1.67 (SDA67); SYNCHRO Desk 1.74 (SDA74); SPECTEE HG Desk 1.6 (SHDA60); SPECTEE HG Desk 1.67 (SHDA67); SPECTEE HG Desk 1.74 (SHDA74) Hoya Lens Thailand Ltd. Hoya Corporation Tròng kính điều chỉnh khúc xạ Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A