STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chốt neo, vít chỉ neo các loại các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục PARCUS MEDICAL LLC Dùng trong phẫu nội soi khớp vai, cố định chóp xoay và sụn viền khớp vai giúp phục hồi chức năng vận động của khớp vai cho bệnh nhân sau phụ thuật. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C