STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent hỗ trợ nút phình túi mạch não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention Europe SARL Được dùng trong điều trị nút phình mạch đặc biệt là các túi phình mạch cổ rộng. Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D