STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nest BioFactory cùng nắp thông hơi 771403 772001 772101 772204 772302 772403 773001 773101 773204 773302 773403 Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán In Vitro Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A