STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đệm 506005 506006 506004 Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán In Vitro Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A