STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm PCR 402101 402401 402501 402521 402511 402001 402201 402301 402601 402111 402411 402011 402712 402812 409013 409033 Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán In Vitro Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A