STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Kr-10 Linkman Vidar International Co., Ltd Đo nhiệt độ cơ thể dựa trên nguyên lí đo lượng hồng ngoại cơ thể toả ra Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Kr-9 Linkman Swe industry company limited Đo nhiệt độ cơ thể dựa trên nguyên lí đo lượng hồng ngoại cơ thể toả ra Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Kr-5 Linkman Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd Đo nhiệt độ cơ thể dựa trên nguyên lí đo lượng hồng ngoại cơ thể toả ra Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B