STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M™ Surgical Clipper/Tông đơ điện cạo lông tóc trước phẫu thuật 3M™ Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Tông đơ điện cạo lông tóc trước phẫu thuật 3M được dùng để loại bỏ lông tóc ở bệnh nhân để chuẩn bị cho bất kỳ quy trình y khoa nào đòi hỏi phải tẩy lông. Dùng cùng với lưỡi dao dùng một lần. Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A