STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi H2O2 3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Indicator Tape 3M Company 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Sử dụng băng chỉ thị 3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Indicator Tape 1228 để cố định các gói thử tiệt khuẩn và sử dụng như một chỉ thị quá trình bên ngoài gói thử để phân biệt các gói chưa qua xử lý với các gói đã qua xử lý trong các máy STERRAD® 100, STERRAD® 100S, STERRAD® NX (chu trình Standard và Advanced), STERRAD® 100NX (chu trình Standard, Flex, Express và Duo), STERRAD® NX với công nghệ ALLClear™ (chu trình Standard và Advanced), STERRAD® 100NX với công nghệ ALLClear™ (chu trình Standard, Flex, Express và Duo), AMSCO® V-PRO® 1 (chu trình Lumen), AMSCO® V-PRO® 1 Plus (chu trình Lumen và Non-Lumen), hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp AMSCO® V-PRO® maX (chu trình Lumen, Non-Lumen và Flexible) và hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp AMSCO® V-PRO® 60 (chu trình Lumen, Non-Lumen và Flexible). Băng chỉ thị thích hợp để sử dụng trên các loại vải và túi bọc dùng một lần không dệt. Các sọc chỉ thị hóa học chuyển từ màu xanh sang màu hồng sau khi tiếp xúc với hydrogen peroxide bốc hơi. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A