STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt âm đạo Nagflor Forte Vaginal suppositories New.Fa.Dem. S.r.l, Italy New.Fa.Dem. S.r.l, Italy NagFlor Forte được dùng để điều trị các triệu chứng liên quan đến khô âm đạo do viêm và nhiễm khuẩn âm đạo do các nguyên nhân tự nhiên khác Quy tắc 14 TTBYT Loại D