STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tâm đồ Phụ lục đính kèm Zerone Co.,ltd/ Korea Zerone Co.,ltd/ Korea Đo tín hiệu điện tim của bệnh nhân Quy tắc 10 TTBYT Loại C