STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. Các cỡ Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
2 Ống thông nội khí quản có lò xo dùng gây mê phẫu thuật. Các cỡ Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống thông nội khí quản dùng gây mê phẫu thuật. Các cỡ Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các số. Các cỡ Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
5 Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh các số. Các cỡ Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Guangdong Ecan Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B