STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện châm KWD-808 I Wujin Greatwall Medical Device Co., Changzhou Wujin Greatwall Medical Device Co., Changzhou Giảm đau, kích thích cơ Quy tắc 9 TTBYT Loại B