STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chịu nhiệt để chuẩn bị nướu RACEGEL Septodont Septodont Làm sạch bề mặt nướu, giúp mở rãnh, kiểm soát cầm máu và tiết nước bọt, làm co mô nướu,…giúp cho việc lấy mẫu dễ dàng và chính xác. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A