STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục C. R. BARD, Inc. Chỉ định để sử dụng trong các thủ thuật tiết niệu nội soi, nơi cần giãn niệu quản và tiếp cận niệu quản để tiêm chất lỏng và đưa hoặc rút ống nội soi và các dụng cụ liên quan. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B