STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Labtron Equipment Ltd khử trùng môi trường nuôi cấy, dụng cụ, băng gạc, thiết bị tiêm tĩnh mạch, đóng cao su của các thiết bị thủy tinh được sử dụng trong kỹ thuật vô trùng và nhiều vật thể có thể chịu được nhiệt độ và áp suất cao Quy tắc 15, Mục D, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C