STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sterile Disposable Syringe 1ml Luer Slip, 1ml Luer Lock 23G x 1”, 3ml Luer Lock 22G x 1” Lifelong Meditech Pvt Ltd – Ấn Độ Lifelong Meditech Pvt Ltd – Úc Dùng để tiêm hoặc rút chất lỏng ra khỏi cơ thể QT 6 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B