STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy trị liệu suy tĩnh mạch EndoPress 442 Bao ép tĩnh mạch chân Enraf-Nonius B.V Enraf-Nonius B.V Vật lí trị liệu Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Máy trị liệu suy tĩnh mạch ENDOPRESS 442 Enraf-Nonius B.V Enraf-Nonius B.V Vật lí trị liệu Quy tắc 9 TTBYT Loại B