STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Robisal đẳng trương 9g/l ROBI02 Công Ty Cổ Phần Dược Kim Bảng Công Ty Cổ Phần Dược Kim Bảng Dùng vệ sinh mũi hằng ngày Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A