STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện đa năng OT-2000; OT-2000L; OT-2100; OT-2200; OT-2300 St.Francis Medical Equipment Co., Ltd St.Francis Medical Equipment Co., Ltd Dùng tạo tư thế thuận lợi cho bệnh nhân và bác sỹ, kỹ thuật viên trong quá trình phẫu thuật 12, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn mổ thuỷ lực đa năng OT-600; OT-600A; OT-700; OT-700A St.Francis Medical Equipment Co., Ltd St.Francis Medical Equipment Co., Ltd Dùng tạo tư thế thuận lợi cho bệnh nhân và bác sỹ, kỹ thuật viên trong quá trình phẫu thuật 12, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A