STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường đa chức năng 1 tay quay sắt sơn G3/0013 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Dùng lưu trú bệnh nhân trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường đa chức năng 2 tay quay sắt sơn G3/0014 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng lưu trú bệnh nhân trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường đa chức năng 3 tay quay sắt sơn G3/0015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng lưu trú bệnh nhân trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ thuốc âm tường inox T6/0152; T6/0153 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng đựng thuốc, dụng cụ y tế trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn tiêm- thay băng 2 tầng B3/0227; B3/0228 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để cấp phát thuốc,để dụng cụ tiêm, thay băng trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn tiêm- thay băng 3 tầng B3/0237; B3/0238 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để cấp phát thuốc,để dụng cụ tiêm, thay băng trong các cơ sở y tế , trung tâm y tế ,bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A