STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính che mặt dùng một lần FS-3222 Qingdao Best Healthcare Products Co.,Ltd Qingdao Best Healthcare Products Co.,Ltd Che giọt bắn bảo vệ mặt Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A