STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản DST-3003 Shandong Yuda medical equipment co.,ltd, China Shandong Yuda medical equipment co.,ltd, China Dùng để kiểm tra, chuẩn đoán, khám phụ khoa, đường tiết niệu,…bởi thiết bị y tế hoặc gương y tế. QT12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A