STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống Ngậm (Đo Chức Năng Hô Hấp) BY-YZ-5; BY-YZ-7; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng cho bệnh nhân ngậm để đo chức năng hô hấp bằng máy phế dung kế, chỉ dùng một lần (Kết nối với mày đo phế dung). Quy tắc 2, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ Lọc Đo Phế Dung GZ-GL-4; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng đo chức năng hô hấp bằng máy phế dung kế, chỉ dùng một lần. (Kết nối với mày đo phế dung). Quy tắc 2, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ Lọc Khuẩn Cho Dây Thở GZ-GL-1; GZ-GL-3; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để lọc khuẩn dùng cho dây thở của máy thở hoặc các nguồn cung cấp khỉ thở, chỉ dùng một lần Quy tắc 2, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ Mặt Nạ, Dây Thở Xông Khí Dung Dùng Một Lần BY-W-M-3; BY-W-M-5; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Dẫn khí từ nguồn tạo khí đế buồng chứa thuốc (chất lỏng) hình thành dạng sương đưa đến bệnh nhân hít thở Quy tắc 2, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ Dây Thở Dùng Một Lần BY-GL-A-1; BY-GL-A-3; BY-GL-A-4; BY-GL-A-5; BY-GL-C-1; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng kết nối với máy thở với bệnh nhân Quy tắc 2, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Phổi giả - Anaesthetic BY-QN-00; BY-QN-01; BY-QN-02; BY-QN-03; Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd Dùng để test máy hoặc hiệu chuẩn máy. Mô phỏng hoạt động của phổi khi thở máy Quy tắc 4, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A