STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân UCZ-17D; UCZ-18D; UCZ-19D; UCZ-20D; UCZ-21D; UCZ-22D; UCZ-23D; UCZ-24D; UCZ-25D; UCZ-26D; UCZ-27D; UCZ-28D; UCZ-29D Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (Ltd ) –Trung Quốc Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (Ltd ) –Trung Quốc Sử dụng để chứa đồ dùng của bệnh nhân tại các cơ sở y tế 4 TTBYT Loại A