STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cáng đẩy bệnh nhân có nâng hạ bằng tay quay KK-728E Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
2 Nôi trẻ sơ sinh lớn và phụ kiện KB-119S Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
3 Ghế ngồi y tế đa năng dùng điện KA-8260YE Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 12 TTBYT Loại A
4 Nôi trẻ sơ sinh KB-115E Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
5 Nệm hơi KE-951M Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
6 Xe đẩy bệnh nhân ngồi KK-T550MG Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Công ty TNHH PARAMOUNT BED / Nhật Bản Dùng cho bệnh nhân 4 TTBYT Loại A